Életviteli tanácsadó-Tréner oktatás


Alapfokú, 1  éves, rendkívül intenzív négy modulos képzés

Teljesen megújult oktatási konstrukcióval, tematikával 2022-2023.szeptemberben indul országszerte, valamint világszerte levelező szakon is !

Alapfokú, egy éves, GYAKORLATORIENTÁLT képzésünk helyszínei Magyarországon:

Budapest, Szeged, Pécs, Szombathely, Debrecen, Sopron

Közép-Európában igény szerint:

Bécs, München, London, Pozsony, Dunaszerdahely-Nagymegyer, Kolozsvár

Amerikai kontinens: Florida - New York - Torontó , stb.stb.stb.A világ minden országában !

Jelentkezés csak e-mailben: infometafizika@gmail.com

 

Az oktatás közepe tájékán egy kötelező összevont oktatási hétvége lesz Budapesten minden hallgatónk számára, és a vizsgák is mindenki számára Budapesten zajlanak le.

- Három modul kapcsán - három kompetencia (végzettség) szerezhető meg egy képzésen belül.

1. modul végzettsége: Életviteli speciális tanácsadó 

2. modul végzettsége: Stresszcsökkentő és harmonizáló tanácsadó

3. modul végzettsége: Életviteli tréner

 4.modul végzettsége:  Speciális spirituális tanácsadó

Közép- Európa és Magyarország vezető Holisztikus Iskolája -  34 év tapasztalatát adjuk át ! 

 

 

 Rengeteg gyakorlat !!! Az országban az egyik legtöbb gyakorlat szeptembertől itt található !  Tanuljon a szakterületükön a legjobbaktól ! Szakértőink várják szeretettel !

TÖBB ÉVTIZEDE EREDMÉNYESEN OKTATÓ,  ÁLLAMI VAKOK INTÉZETE, AMI EGYBEN Az AKKORI NÉPJÓLÉTI  MINISZTÉRIUM - ORSZÁGOS MÓDSZERTANI INTÉZETE ÁLTAL IS TESZTELT ÉS OKTATÁSRA IS FELKÉRT,   KÖZÉP - EURÓPA ÉS MAGYARORSZÉG VEZETŐ HOLISZTIKUS ISKOLÁJA !

 

Képzésvezető oktatók, szakkonzulensek:

Prof. Dr. Odorics Ferenc egyetemi tanár, SZTE Bölcsésztudományi Kar

Dr.Pankász Balázs pszichológus, egyetemi tanár, PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Kar - Munkapszichológiai tanszék

Dr. Skurdenka Beatrix orvos

 Dr. Tápi Mária  orvos

Dr. Szilágyi Imre klinikai szakpszichológus, tanár, hipnoterapeuta

 

Képzés gyakorlati vezető trénere az Indiát rengetegszer megjárt gyakorlati oktatója, egyetemi okleveles trénere:

 Kovács Béla  egyetemi okleveles tréner /több előadó mellett /

Borák Betty pedagógus, egyetemi okleveles tréner

Gunics Zsuzsa pedagógus, egyetemi okleveles tréner

" PÉLDAMUTATÁS A LEGJOBB TANíTÁSI MÓD. "

 A képzés besorolása: - Egyéb, általános célú képzés

A képzés alapjait a modern metafizikai szemlélet elsajátítása, a professzionális önismeret folyamatos elmélyítése, a professzionális asszertív tudatosság elsajátítása, az alapvető emberi értékek gyakorlatba ültetése és az életviteli speciális tanácsadási, stresszterapeuta és a nem konencionális gyógymódok szakkonzulense szerepre való felkészítés adják.

Ennek összefüggésében az alapfokú képzést követi egy felsőbb szintű, második évfolyam elvégzésének lehetősége 2020. szeptemberétől !

Képzések Szombaton 9.30 órától 18.00 óráig  

Miért válasszanak bennünket, mi szól mellettünk:

- 34 év gyakorlati tapasztalatát tudjuk átadni - rendkívül tapasztalt, hiteles oktatói gárda - oktatói gárdánkat és intézményünket országosan egyetemeink és főiskoláink falai közé is beengedték 19 éve folyamatosan !!!

- egy képzésen belül három modul, három végzettség:

1. Életviteli speciális tanácsadó 

2. Stresszcsökkentő és harmonizáló tanácsadó

3. Életviteli tréner

4. Speciális spirituális tanácsadó

- a végzettségekről 5 nyelvű (magyar, német, angol, román, szlovák), országos hitelesítő fordítóiroda által hitelesített, eredeti tanúsítványokat adunk át

- a tandíj egy nagy részét a rászorulók megsegítésére fordítja igazolhatólag intézményünk, és így Önök is hozzájárulnak a befizetett tandíjuk révén a rászorulók megsegítéséhez

- ingyenesen tanulhat nálunk, ha szerencsés, ugyanis egy hallgató az országosan sikeresen vizsgázók közül sorsolás útján a júniusi vizsganap végén visszakapja a teljes évi tandíjat

- ingyenesen adjuk a jegyzeteket

- ingyenes, folyamatos, hétfőnkénti konzultáció és gyakorlati lehetőség

- ingyenes gyakorlati nap, szakmai konzultáció (egy évben két alkalommal teljes hétköznapi napon minden helyszínen)

- minimális önköltségi áron egyszeri állapotfelmérés, aurafotó-auradiagnosztika

- ingyenes kezelések, tanácsadások, beszélgetések, stb. pesterzsébeti központunkban előre bejelentkezéssel hallgatóinknak és hozátartozóiknak hétfőnként

- ingyenesen segítséget nyújtunk a végzős hallgatóink számára vállalkozása, stúdió beindítása, szakmai karrierjének megindítása érdekében ezen a pályán

- ingyenes karrierépítés lehetősége hallgatóinknak (csak megfelelő színvonal esetén tudjuk felajánlani és garantálni) egy-két hallgatót ingyenesen kiképzünk, és meghívjuk csapatunkba munkatársnak - előadónak

- ingyenesen lehetőséget biztosítunk hallgatóink számára élesben, évközben bemutatkozó kiselőadás megtartására vidéken és Budapesten (a jelentkezők között a szelektálás jogát fenntartjuk)

- ingyenesen segítünk hallgatóinknak az ezen a pályán való sikeres indulás eléréséhez rendkívül komoly kapcsolataink és több évtizedes múltunkra tekintettel, hogy esetlegesen a médiákban, reklámozásban, önmenedzselésben, saját könyvkiadásban, televíziós műsorokban meg tudjanak jelenni

- ingyenes lehetőségként tudjuk felajánlani hallgatóinknak, hogy országos szintű önzetlen szolgálati közösségi munkánkba is bekapcsolódjanak, ahol segítjük a szegény nagycsaládosokat, betegeket, árva gyerekeket, betegek ápolásában, hátrányos helyzetű gyermekeknek gyermektábor megtartásában közreműködhetnek, ami egyben a legnagyobb jellemépítő, személyiségfejlesztő tevékenység !!!

 

Képzési idõ:   egy év, egy hónapban egy hétvégén /szombat/, 14 hétvége, plusz a vizsganap.

 Nem OKJ-s szakképzés !

Képzési dij:   190.000 Ft, mely havi részletre fizethető !

A három modulos képzés sikeres elvégzése, és záróvizsgák után Hivatalos (igény szerint 5 nyelven) Tanúsítványt adunk át ! 

Vizsgadíjak:

1. modul: Életviteli speciális tanácsadó  vizsga díja: 29.000.- Ft

2. modul: Stresszterapeuta vizsga díja: 29.000.- Ft

3. modul: Életviteli tréner vizsga díja 29.000.- Ft

4. modul:   Speciális spirituális tanácsadó vizsga díja 29.000 -FT.

Mind a négy modul vizsgáját le lehet tenni a következők szerint:

Aki van olyan felkészült, az júniusban mindhárom modulból vizsgázhat, aki több felkészülésre tart igényt, az júliusban és augusztusban is vizsgázhat mindhárom modulból igény szerint.

Így mind a négy vizsga előtt egy hónapos felkészülési idő áll rendelkezésre a szakkonzulensek vezetésével.

A képzés sikeres elvégzéséhez írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát kell külön tenni mindegyik modulból.

Külön igény szerint hivatalosan tudjuk biztosítani hivatalos fordító iroda által eredetben a végzettségeket igazoló okiratokat sok nyelven :

magyar (alap), német, angol, szlovák, román, spanyol, svéd, francia stb.stb.

Az országos összevont vizsgák mind a budapestieknek, mind a vidékieknek Budapesten lesznek megtartva.

A 2022-2023-as három modulos 1 éves képzés tematikájából:

(A témák összefüggenek, többször újra- és újra visszatérően előfordulnak, a már felvételt nyert hallgatóink megkapják hétvégekre lebontva a tanmenet tematikáját az előadók nevével)

 • Kvantum-pszichológia
 • Kvantumelméletek, kvantumtechnikák, dimenziók, dimenziókapuk, stb.
 • Pszichológiai alapismeretek - Jung-i pszichológia: Jung és a tudattalan titokzatos birodalma
 • Freud-i pszichológia: elhárító, védekező támadó mechanizmusok
 • A modern metafizika szemlélete és a gyakorlatban is ragyogóan használható emberképe
 • Általános pszichológiai alapok megismertetése
 • Spirituális pszichológia - spirituális lélektan
 • Lélekanatómia - Kosha-modell ismertetése
 • Maslow-i szükségletpiramis
 • Művészetterápiákról - színterápiákról
 • Stresszkezelés és eredményes konfliktuskezelés művészete és gyakorlata
 • Párkapcsolati krízisek, elemzései, gyakorlati megoldások
 • Női és férfi játszmák titkai, taktikái, azok felismerése, kezelése
 • Tanácsadók kiképzéséhez szükséges technikák gyakorlata
 • Pszichoszomatika gyakorlati felhasználása a tanácsadásban
 • Szuggesztiók vizsgálata - Megtudja hogyan befolyásolják Önöket az életben !
 • Módosult tudatállapotok - transzlégzések, jógalégzések, transzállapotban való utaztatás professzionális gyakorlata
 • A betegségek eredete és szimbolikája- a pszichoszomatika elmélete és gyakorlata - Jung-i pszichológia: Jung lélektana és az analitikus pszichológia és pszichoterápiája
 • Az emberi játszmák taktikái (gyakorlati bemutatókkal, sok gyakorlás lesz éles helyzetben)
 • Pszichoszomatika felsőfokon
 • A kérdezés professzionális művészete
 • A "forró szék" technika hatása, gyakorlata
 • Analízis művészi fokon - a tudatosság és gondolkodás szintjei
 • Metafizikai Istenkép.Isten megtapasztalásának a lehetősége, az ember és az emberiség létezésének oka.A szeretet energia és a lélek. Atma /lélek/ és Ego. 
 • Erkölcstan - Az Alapvetõ Emberi értékek a spiritualitásban és a hétköznapokban
 • Az önismeret professzionális művészete - sorsunk megváltozatásának művészete
 • Kognitív - és viselkedésterápiák - elméleti és gyakorlati ismeretei
 • A tanácsadás elmélete, gyakorlata
 • A tanácsadás felelőssége és etikai kódexe
 • Az eredményes előadás sikerének, titkának gyakorlata
 • Spiritualitás és a tudományok szintézise
 • A túlélő tudat mechanizmusa, a tér-időn túllépve a pszi-mező és a tudat öszefüggése
 • Az önzetlen szolgálat végzésének módjai, gyakorlati megvalósitása  
 • A tanácsadás elmélete és gyakorlata nagyon sok gyakorlattal
 • Kommunikáció és testbeszéd-gyakorlata a tanácsadásban - professzionális felismerése a testbeszéd jelzéseinek és azok fiziológiai megfigyelése, elemzése és következtetések levonása
 • Atma /lélek/ - Kommunikáció két vagy több ember közt szavak nélkül. Lehetséges ?
 • Auradiagnosztika - 3. szem (az intuíció, vizualizáció, lehetséges jövő érzékelése stb.) megnyitása - professzionális látásmód
 • Meditációk - Eredeti mantrák Indiából, Tibetből!
 • A teremtés elmélete, gyakorlati művészete és lélektan
 • Önismereti tesztek és professzionális gyakorlatok - Az önismeret művészete
 • Az önmegfigyelés művészetének képessége és gyakorlata
 • Tanatológia (a halál tana, halálközeli élmények) - a halál fiziológiája és metafizikája
 • A szép halál elérésének művészete
 • Jung-i pszichológiai tudatmodellek - a halál pszichológiája
 • A különleges, nemzetközi szintű és nemzetközileg is elismerést kiváltó NARAYANA technikai rendszer bemutatása és átadása
 •  Programozások - agykéregpontok, agyhullámok és információk, rezgésszámok működtetése a gyakorlatban
 • Kompetencia határaink ! Mikor küldjük továbba hozzánk fordulót orvoshoz, pszichológushoz, természetgyógyászhoz kompetencia hiányában !
 • Extraszenzorika / belső látás és adottságok kifejlesztése stb./ 
 • Védelmi rendszerek, Öngyógyító technikák átadása  ok-okozat vizsgálata 
  A professzionális tudatosság, boldogság és siker elérésének gyakorlati feltételei mindenki számára
 • Ezoterikus,parapszichológiai stb.túlzások tisztázása,szekták veszélyei ! - A KURUZSLÁS -TÖRVÉNY ISMERTETÉSE ÉS BETARTÁSÁNAK FONTOSSÁGA !

A nemzetközileg használt legfontosabb összes gyakorlati-technikai megoldásokat ezen évtől Intézetünk átadja leendő kollégáinak az Intézet szakember gárdája garantált minőségben!

Sorra kerül az összes megoldás, amit Indiában és a Tibetiektõl láthattunk, tanulhattunk személyesen elsõkézbõl !

Mindezek látványos kísérletekkel és sok gyakorlati bemutatóval!

Ennek összefüggésében az alapfokú képzést követi egy felsőbb szintű, második évfolyam elvégzésének lehetősége 2022.szeptemberétől megfelelő létszám estén csak !

 

Szeptembertõl az országban az egyik legtöbb gyakorlat itt található intézetünkben !!!

Hallgatóinknak INGYENES gyakorlási lehetõség több hónapig hétköznapi konzultáció keretén belül hétfönként !

 Várjuk szeretettel Önöket !  

Jelentkezést, érdeklődést és kérdéseket szeretettel várunk, kizárólag csak e-mailben.

E-mail: infometafizika@gmail.com

Tisztelettel tájékoztatunk mindenkit, hogy az oktatói névsorban látható oktatók és tanárok nem egyszerre müködnek közre egyetlen egy projektben, hanem megsoszlik a részvétel.  Van aki az egyetemi programban oktat, van aki a budapesti Akadémiai programban oktat, van aki a vidéki programokban oktat.

                                

 

SZAKMAI ÉS MÉDIA KAPCSOLATAINK

FELIRATKOZÁS HÍRLEVELÜNKRE

Feliratkozás hírlevelünkre és ingyenes anyagaink letöltése itt: salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl92525/ns174237/subscribe.html

VÁRJUK SZERETETTEL ISKOLÁNKBA !