Minősítő engedélyeink

 

Az Orvostudományi Kutató és Kisérleti Fejlesztő Intézet részéről, Dr. Fenyvesi Péter intézetvezetőtöl írásos felkérés érkezett, 1997.április 24-i hatállyal metafizikai intézetünkhöz hivatalos közös együttmöködésre ! 

 

KÖZÉP - EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG VEZETŐ HOLISZTIKUS ISKOLÁJA - 34 ÉV TAPASZTALATÁT ADJUK ÁT !

A NEMZETKÖZI METAFIZIKAI INTÉZET ÉS AKADÉMIA /MTPOKI. a hivatalos engedélyezett rövidítésünk /

 

KIVÁLÓ OKTATÓK !   AZ EGYIK  LEGTÖBB GYAKORLAT ITT TALÁLHATÓ !   A JÖVÕ SZAKMAI  NEMZEDÉKE  ITT KÉSZÜL FEL NÁLUNK EREDMÉNYES PÁLYAFUTÁSÁRA,  OKTATÓ  ILLETVE ELŐADÓI, TRÉNERI ÉS TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGEIRE.
 

 

AZ MTPOKI INTÉZET NEMZETKÖZI METAFIZIKAI AKADÉMIÁJA SOK ÉVTIZEDE EREDMÉNYESEN OKTATÓ ,  TESZTELT ÉS JEGYZETT, VÉLEMÉNYÜNK ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEINK SZERINT EURÓPA ÉLVONALÁBA TARTOZÓ ISKOLA.

 

 

Prof. Dr.TÖRÖK SZILVESZTER ORVOS   ELISMERŐ SZAKVÉLEMÉNYE MUNKÁSSÁGUNKRÓL. Videó itt:  youtu.be/XQ0xLU0DW6I


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ország egyik legrégebbi legelismertebb szakemberének Béky László felnőttképző természetgyógyász elismerően nyilatkozott iskolánkról !
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
A méltán közismert Müller Péter író átnézve anyaginkat, csatlakozott bizonyos oktatási programjainkhoz, és  elismerően nyilatkozott metafizikai intézetünk oktatásáról és több évtizedes munkásságáról !

 
_________________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Taraczközi István orvos- természetgyógyász , a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége és a Természetgyógyász Akadémia Igazgatója , több évtizede indulásunkkor, sikert jósolt Metafizikai Iskolánknak, és mint meghívott előadó elismerően nyilatkozott képzésünkről, és oktatott is képzésünkön.
 
 
 
 _________________________________________________________________________________________________________
 
 
 

Paulinyi Tamás előadó, író - a Szintézis Szabadegyetem Igazgatója két évtizeddel ezelött, többször oktatott meghívásunkra a metafizikai akadémián, és már a kezdetekkor, elismerően nyilatkozott iskolánkról.

 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Laár András előadó művész, húsz éve már meghívásunkra többszor edott elő, metafizikai akadémiánkon, és elismerően nyilatkozott munkánkról.
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
 

Gánti Bence pszichológus, az Integrál Pszichológia Akadémia  alapító ,igazgatója, elismerően nyilatkozott már hosszú évekkel ezelőtt irányzatunkról, arról a szellemiségről, amit képviselünk az országban, és errre való tekintettel, több évi előadói meghívást kaptunk az Integrál Akadémia oktatói programjába.

 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 

Várom Önöket szeretettel !

 

 


 

 

Kovács Béla a Metafizikai Non-profit Egyesület keretén belül működő Nemzetközi Metafizikai Akadémi  alapítója, igazgatója.

 

 

Éerdeklődés információ kérés itt: -Email: infometafizika@gmail.com
 

 

 

 A NEMZETKÖZI ÉS MAGYARORSZÁGI TDOMÁNYOS PARAPSZICHOLÓGIAI ÉS METAFIZIKAI OKTATÓ-KUTATÓ INTÉZET ÉS SZÖVETSÉG /MTPOKI/ AZ ALÁBBI ENGEDÉLYEKKEL, RENDELKEZIK:

 

Államilag nyilvántartva és engedélyezve az 1989. évi II. törvény 15.§. 1/bek. alapján a Fővárosi Bíróság által 6 9 1 8 szám alatt, 1996.03.05-i hatállyal, Budaörsi  székhellyel.

Fővárosi Bíróság bejegyzési, engedélyezi végzése alapján tevékenységi kör:    OKTATÁSI

 

 Az Állami vakok Intézete /akkori Népjóléti Minisztérium /napjainkra kettévált: -Egészségügyi Minisztériumra és Szociális Minisztériumra/ VAI-Országos Módszertani Intézete kb.3 évig figyelte, tesztelte, orvos,pszichológus és mentálhigiénés szakemberek által az MTPOKI Akadémiai iskolában szereplõ tematikákban lévõ, nem konvencionális gyógymódokat, tanácsadás minõségét,technikáját,eredményességét, beszédkészséget stb. 

A fenti intézeten belüli Önzetlen szolgálati munkánkon keresztül, minden héten heti rendszerességgel kb.3 éven keresztül figyelték tesztelték oktatóink munkájának minõségét,eredményességét !!!

Az MTPOKI Intézetet akin a teszteléseket, ellenõrzéseket végezték kb.3 évig két-három asszisztens kolléganõ és úr rendszeres kíséretében Kovács Béla metafizikai oktató szakember közreműködésével végezték el.

Mindezek után 1997. április 4-i hatállyal kapta kézhez a hivatalos írásos levelet,: az országos szintű oktatásra való felkérést az MTPOKI Intézet.

Állami Vakok  Intézet /aki a Népjóléti Minisztérium Országos Módszertani Intézete is egyben / elismeréséről és az országos szintű oktatási program beindításáról szóló felkérésről keletkezett hivatalos okirat iktatószáma:   170/1997.- 1997.április 4-i  hatállyal.
A hivatalos felkérést az oktatásra Bors Lajosné az Intézet Igazgatója adta ki a fenti hatállyal.

Támogató vélemény és szakmai értékelés az intézet szakemberei által a szakmai munkánkról kiadva Bors Lajosné intézeti Igazgató által aláírva 1996.XII.19-i hatállyal.

Idézet a kiadott szakmai értékelésből: " Az intézet PSZICHOLÓGUSAI IS TÁMOGATJÁK  ezt a gyógyító programot. ÖNZETLEN  gyógyító tevékenységük FELMÉRÉSE IS IGAZOLJA  ennek eredményességét és hatékonyságát. Véleményünk szerint NAGY SZÜKSÉG VAN AZ ILYEN JELLEGÜ prevenciós eljárásokra..... "--közlik a metafizikai intézet dolgozóinak több éves munkájáról a szakemberek !

__________________________________________________

__________________________________________________________________________

 
Nemzetközi Metafizikai Intézetünk a  Parlament meghívására 2008.október 10-i hatállyal a  Magyar Parlamenti Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács egyik alapító tagja és listás tagja,  kiemelten az oktatási  és kulturális szekcióban.
A hivatalos,felkérést személyesen a Parlamenti - Magyar Országgyülés Elnöke Dr.Szili Katalin adta ki metafizikai intézetünk számára 2008.augusztus 1-i hatállyal, a közös parlamenti munkára a fenti tanácsba /oktatási és kulturális részlegben /

 

 ________________________________________________________________________

Nemzetközi Metafizikai Oktató Intézetünk  2009.február 23-i hatállyal a MAGYAR  PARLAMENT  ORSZÁGGYŰLÉSI  JEGYZÉKÉBE VETT KIEMELT ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS TÁRSADALMI SZERVEZETEK LISTÁS TAGJA LETT.

A jegyzékbe való sikeres felvételről szóló hivatalos iratot a Magyar Országgyülés Főtitkára Dr.Soltész István adta ki, 2009.február 23-i hatállyal !

 

_________________________________________________________________________

Nemzetközi Metafizikai Intézetünk 2009.március 21-hatállyal   a  Magyar  Országgyűlés  Civil Irodájának listás tagja.

__________________________________________________________________________

 

Továbbá 2000.március 2-i hatállyal a  SEMMELWEIS EGYETEM  Egészségtudományi karáról írásos javaslat illetve felkérés érkezett a Metafizikai Intézet részére, hogy a két intézmény közösen indítson el a Természettudományi területeken egy közös alap-és továbbképzési oktatási programot, közös vizsgáztatási jogokkal.A projekt érdeklődés hiányában elmaradt.

Felkérést kiadta Dr.Kiss Györgyi Főtitkár, dékáni hivatala által !

________________________________________________________________________

OKTATÁSI PROGRAMJAINK MINŐSÉGÉT IGAZOLJA, HOGY KB. 8 ÉVE TÖBB ORSZÁGBÓL IS ÉRKEZNEK HOZZÁNK HALLGATÓK, ÍGY AKADÉMIÁNK NEMZETKÖZI ÉRDEKLÕDÉST KIVÁLTÓ ISKOLÁVÁ VÁLT.

Visszatérõen ajánlás útján az alábbi országokból szoktak hallgatók csatlakozni az iskolai programjainkhoz: Ausztria, Románia (Erdély), Németország, Olaszország, Horvátország, Szlovákia, Svájc.

 ______________________________________________________________

Nagyon nagy Isteni kegyben részesült a Nemzetközi Metafizikai Akadémia küldöttsége Indiában 2006.márciusában, ahova , lelkesen érkeztünk Sai Baba-hoz a világ egyik első számú tanítójához !

Ugyanis az Indiában élő avatár SAI BABA fenti időben fogadta a közel 16O fős iskolai küldöttségünket Indiában és abban az Isteni kegyben részesítette az iskola vezetőségét, oktatói gárdáját és a hallgatókat, hogy külön helyiséget biztosítva interjúban részesítette a küldöttség minden tagját. Hajlandó volt kb. 1,5 órán keresztül beszélni mindenkivel, szeretetet és hasznos tanácsokat, útmutatásokat kaptunk SAI BABA-tól a jelenre és a jövőre vonatkozóan.

__________________________________________________________________________

A KÖVETKEZŐ ELISMERÉS ÉS EZZEL JÁRÓ OKTATÁSI LICENSZ JOG, ENGEDÉLY SZINTÉN INDIÁHOZ KÖTHETŐ:

Az indiai központú Global Dharma Center elnevezésű Oktatási Központ 2OO5. április 11-i hatállyal hivatalos okiratban, engedélyezte és átadta "Az  emberi értékek oktatása,  a spiritualitás a mindennapi életünkben" elnevezésű oktatási programját a Metafizikai Akadémiának további felhasználására a magyarországi oktatási programban, de európai használatra is.

Fenti programot Sai Baba útmutatása, engedélye és áldása kíséri. Az "Õ" irányításával került a Metafizikai Akadámiához az oktatási program. Pontosabban az oktatási programot Sai Baba engedélyezte és személyesen áldotta meg a Global Dharma Center által kidolgozott oktatási programot.

__________________________________________________________________________

 

A NYUGAT -  MAGYARORSZÁGI EGYETEM   és Metafizikai Intézetünk között megállapodás volt négy évig ahol közös felnőttképzést végeztünk , közös üzemeltetéssel, A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán.Együttmüködést felnőttképzésre írásos megállapodás keretén belül engedélyezte Dr.Katona György,egyetem dékánja !

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Az Orvostudományi Kutató és Kisérleti Fejlesztő Intézet részéről, Dr. Fenyvesi Péter intézetvezetőtöl írásos felkérés érkezett, 1997.április 24-i hatállyal metafizikai intézetünkhöz hivatalos közös együttmöködésre ! 

__________________________________________________________________________

Az MTPOKI Intézet oktatóit Kovács Béla vezető  irányításával, rendszeresen kérték fel hazai egyetemek, fõiskolák, kisebb néhány általános iskola elõadásokra, kísérleti és gyakorlati bemutatókra. Csak néhány intézményt említenénk a sok közül: Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem (ELTE), -Debrecen Kossuth Lajos Tudományegyetem, -Sopron Egyetem, -Veszprém Egyetem, -Hajdúböszörményi Warga István Pedagógiai Fõiskola stb.________________________________________________________________

A  MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM   1997.július 15-i hatállyal bejegyezte és engedélyezte  " A jövő tudományai " magazint,  mint írott, s majd elektronikus /internetes/ újság működését.

 

 Engedély száma: ISSN 1417-5754 

Főszerkesztő: Kovács Béla, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MUOSZ) tagja. 

__________________________________________________________________________

"Szeress mindenkit, szolgálj mindenkit" 

"A példamutatás a legjobb tanítási mód " 

A fentiekre tekintettel intézetünk alapítója és társai igazolhatólag 21 éve végeznek rendszeresen szívbõl jövõ önzetlen szolgálatot  folyamatosan, megszakítás nélkül. Mint egyénileg és csoportosan az önzetlen szeretettõl vezérelve intézményekben illetve magánszemélyek, családok körében is! Tesszük ezt továbbra is szívvel, lélekkel!


 

Bizonyos megmérettetésünknek köszönhetõen munkatársainkat szívesen fogadták és fogadják más intézmények szakemberei és vezetõsége esetleges kiegészítő közös önzetlen munkára. Mint például majdnem 9 évig a Fóti Gyermekváros pszichológusai és nevelõi, ahol önzetlenül segíthettük a nevelõk munkáját illetve a gyermekek fejlõdését. Vagy az Állami Vakok Intézeténél az ottani szakemberek irányításával dolgozhattunk önzetlenül megelõzõ egészségügyi korrekciós tevékenységi körben.

Néhány óvodában  - játékos formában - feszültségoldó módszereket mutathattunk az óvónõk és a szülõk bevonásával eredményesen önzetlen szolgálatunk keretén belül. 


  
Talán az egyik legkomolyabb kiváló minõsítéssel a leendõ és saját hallgatóink minõsítik az Iskolánkat.

Ami mindennél többet mond, a feltöltött induló létszám átlagban szinte állandó jelleggel 65-70%-ban a végzõs vizsgázott hallgatóink ajánlásainak következtében töltődnek fel és csak a fent maradó kb. 30%-a talál ránk hirdetések útján! Talán számunkra ez jelenti a legkiválóbb minõsítést, amiért oktatóink és a vezetõség hálás Önöknek!

Tisztelettel köszönjük Önöknek!


VÉLEMÉNYEK HALLGATÓKTÓL, KOLLÉGÁKTÓL ÉS SZAKEMBEREKTÕL

"Amióta saját gyengeségeimmel, hibáimmal foglalkozom és nem a környezetemet okolom szerencsétlenségeimért, azóta csendesebb és nyugodtabb az otthonunk. Az iskola felhívta a figyelmemet, hogy a környezetem tükör. Most már nem mások hibáival foglalkozom, hanem a magamon javítok"

Demcsány Anita
 hallgató

"Változott az emberekhez való hozzáállásom. Türelmesebb lettem. Vetkõzöm le az erõszakosságomat. Lágyabb lettem, nõiesebb. Egyre több helyzetben képes vagyok kiállni magamért és másokért. Érzékenyebb lettem. Megváltoztak az életkörülményeim. MINDEN!..."

Kollárné Marianna
 hallgató

"Az élet minden területén változások történtek. Családi kapcsolataim rendezõdtek, szüleimet másképp látom, másképp gondolok a volt férjemre, másképp figyelem a fiamat, a külvilágot, emberi kapcsolataimat. Mindez a változás annak tulajdonítható, hogy változott a látásmódom, a hibáimat már nem a külvilágban keresem. Már tudom, hogy a külvilág nem más csak a bensõm tükörképe. És ahhoz, hogy a külvilág rám mosolyogjon, elõbb nekem kell megváltoznom. Bármi történik velem, már figyelek és kérdezek: Miért? És a válaszomat mindig megkapom. Nyílik a szívem, elfogadóbbá váltam, törekszem arra, hogy felfedezzem a "jót". A céljaim és a vágyaim megváltoztak. Már nem fontosak azok a célok (vagyon, hírnév, karrier), amelyek régebben meghatározóak voltak életemben, persze saját korlátaim között ezek a célok átváltoztak, már fontosabb számomra másokra és önmagamra odafigyelni, segíteni, megoldásokat találni problémáikra, betegségeikre. Csöndesednek az elvárásaim, emiatt kapcsolataim sokkal harmonikusabbak, ezáltal teljesebbé is váltak. És az tudom, hogy ebben a fejlõdésben nem lehet - és nem is akarok megállni...."

Nágocsi Irén
 hallgató

"Az akadémiának köszönhetem, hogy kijutottam Indiába sai Babához. teljesen félre voltam vezetve azelõtt, mielõtt ide kerültem. Másképp láttam az életet - "Hókusz-Pókusz" voltam! Most már teljesen reálisan látok és ezt az akadémiának köszönhetem. Jó irányba változott az életem... Azelõtt nem mertem szembenézni önmagammal! Megtanítottak, hogy mindig önmagunk legyünk és ne játszmázzunk. Ez az élet iskolája! Minden!"

Tankó András
 hallgató

"Egyetlen év alatt eddig még soha nem éreztem ekkora módosulást a gondolkodásomban. Eleinte gyakran úgy éreztem - Mit keresek én Itt? - a jobbik felem maradásra bírt. Amikor már tudtam - jönnöm kell - szinte rendszeresen mindenféle fájdalom, láz, betegség tünet jelentkezett rajtam pár nappal indulás elõtt. Szerencsére nem engedtem nekik. Elmúltak mind még az elsõ órák alatt. Ragaszkodó valóban dolog az elme, de rájöttem, térdet hajt ha nem engedünk neki... Az új munkahelyemen jópáran kérdezték már: Na milyen a suli? Mit tanultok? stb. Én erre azt szoktam felelni: Életem legjobb döntése...."

Katonáné Julika
 hallgató

"Kapcsolataimat rendezem, ehhez kaptam itt inspirációt, erõt, bíztatást és a belsõ késztetésemet most tettekre váltom. Bátrabban felvállalom "tökéletlenségemet", emberi csetlés-botlásaimat negatív oldalamat, oszlik a rózsaszín köd. Egyensúlyomat szeretném tartani és tisztulni, tanulni a továbbiakban. Azon vagyok, hogy kimondjam az igazságot, szeretném, ha ez az "isteni igazság" lenne, ezt kérem Istentõl. (Mondd amit gondolsz és tedd amit mondtál.) Úgy érzem közelebb kerültem valódi önmagamhoz, nem szeretnék elcsúszni..."

Nagy Attila
 hallgató

"Amikor beiratkoztam, akkor azt írtam a jelentkezési lapra: "Az iskolában megszerzett tudásommal a Teremtést szolgáljam". Ez a mondat furcsán hatott rám akkor, nagyon mélyrõl jött, mintha nem én írtam volna. Köszönöm tanítóimnak a szeretetet és türelmet, amely által megtapasztalhattam magamban azt a mélységet ahonnan ez a mondat elõtört! Kijutottam az Iskola segítségével Indiába Sai Babához, korunk Avatárjához, kinek csodálatos fénye fényt adott lámpásomnak, mely fénnyel szolgálatom útján biztosabban haladhatok. Hogyan változtatta meg életemet az Iskola? Gyökeresen! Felismertem játszmáim nagy részét, rendbe tette hitrendszerem, eloszlatta bennem a káoszt, rendbe jött kapcsolatom a szüleimmel, párommal, embertársaimmal. És ahogy ez megtörtént máris rájöttem, hogy nem a világ változott meg, hanem a világhoz való viszonyom. Érzem, hogy itt még nincs vége. Folytatódjék ahogyan folytatódnia kell! Legyen meg az Õ akarata! Köszönöm az útmutatást az Iskolának és létrehozóinak, fenntartóinak!"

Horvát Lajosné
 hallgató
 
 
                                

 

 

 

 Facebook: - jöjjön csatlakozzon, várjuk !

 

-Nemzetközi Metafizikai Akadémia hivatalos oldala

-Mindenki Szabadegyeteme

-Alapvető Emberi Értékek Oktatása Gyermekeinknek

 

KVANTUM CHAT:   folyamatban...

SZAKMAI ÉS MÉDIA KAPCSOLATAINK

FELIRATKOZÁS HÍRLEVELÜNKRE

Feliratkozás hírlevelünkre és ingyenes anyagaink letöltése itt: salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl92525/ns174237/subscribe.html

VÁRJUK SZERETETTEL ISKOLÁNKBA !