Alapvető emberi értékek oktatók képzése

 Ők az első fecskék akik elvégezték sikeresen az emberi értékek képzést !
 
KÖZÉP -EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG VEZETŐ HOLISZTIKUS ISKOLÁJA - 34 ÉV TAPASZTALATÁT ADJUK ÁT !
 
  ITT A LEGTÖKÉLETESEBB MEGOLDÁS A KÖZÖS FEJLŐDÉSRE !
 ÖNKÖLTSÉGES, /NÉMELY RÉSZEI INGYENES/ KÉPZÉS
 2022.márciusában is a nagy érdeklődésre való tekintettel BUDAPESTEN, DEBRECENBEN, SZEGEDEN, PÉCSEN, SZOMBATHELY-SOPRON városokban !

 

Csak megfelelő létszám esetén októberben INDUL: Debrecenben,Budapesten - Szegeden, -Pécsen, - Sopronban, Szombathelyen,  Zalaegerszegen

 

 KÉTMODULOS  KÉPZÉSÜNK KÉT KÜLÖNÁLLÓ VÉGZETTSÉG ILLETVE KOMPETENCIA MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉVEL MÁR LEVELEZŐS TÁVOKTATÁSBAN IS !:
 
1. /Az ALAPVETŐ EMBERI ÉRTÉKEK OKTATÓJA
2./ TUDATOSSÁG - BOLDOGSÁG  és MOTIVÁCIÓS TRÉNER kompetenciákkal 
 
Önköltséges, képzésünk önkültségi ára összesen, amiben benne van mind a két képzés jegyzetekkel együtt: 25.000 ft. és ezt is részletre adjuk /
 
A képzés ideje : 8 hónap,  kb.minden harmadik szombaton  10.00 órától - 18.00 óráig. Összsen 11 hétvégi szombat lesz .
Az oktatás ideje alatt és utána is ingyenes négyszemközti szakmai konzultációra is lehet jönni gyakorloni a tanultakat a fő előadóinkhoz !!!!
 
Az emberi értékek oktatói vizsga 6.000 ft. -  A tudatosság-boldogság-motivációs tréneri vizsga 25.000 ft.
 
A HOLISZTIKUS SZEMLÉLET
 
A képzés sikeres elvégzése és záróvizsgák után Tanúsítvánnyt adunk ki !
 
Képzési besorolás: -D. kategóriás Egyéb, általános célú képzés

-Holisztikus, a mindent magába foglaló, teljességre az egészre törekvő oktatási projekt !

Nem okj-és képzés !

-A legmagasabb rendű és legnemesebb tudás !

-Ezen módszer gyakorlása a legmagasabb szintű lehetőségét adja a professzionális önismeretre és az asszertív tudatosság erejének megismerésére !!!

Azokat a leendő szakembereket várjuk, akik képesnek érzik magukat arra, hogy  tudnak és szeretnének nagyot lépni a tudatosság útján, és a valóban a leglényegesebb iránt érdeklődnek, a legmagasabb rendű gyakorlatorientált tudást szeretnék megszerezni.

Akik hajlandóak gyakorolni életükben, és mint professzionális oktatók továbbadni , szívből, mind a felnőtt embertársaink és gyermekeink részére, akik a jövő nemzedéke.

Akik a szeretetteljes családias hangulatú oktatási projekteket ,tematikákat keresik, TUDVÁN AZT, HOGY CSAK EGY HITELES OKTATÓ VAN ! És az bennünk, mindannyiónkban, mindenben EGYszerre jelenlévő !!!

Akik végre a PREVENCIÓT alkalmazzák és tanítják.Vagy is úgy éljünk, hogy ne legyünk betegek, ne legyünk másokra utalva,  és ne kelljen stresszesen félnünk, aggódnunk a jövőnk miatt, másoknak megfelelni, és ne kelljen megbocsátani senkinek, és bocsánatot kérni senkitől, mert nem lesz miért, a kiváló TUDATOSSÁGGAL  bíró életvitelünk és pozitív, szeretetteljes viselkedésünk miatt !

Akik vallják őszintén, mások színe előtt is bevallott hibáink ellenére is, hogy: 

"A példamutatás a legjobb tanítási mód !"

ÉS VÁLLALJUK EZEN HIBÁINK KIJAVÍTÁSÁT !

Szeretnénk felhívni a figyelmet a leglényegesebbre és azt közösen megvalósítani,    a mindennapjaink gyakorlatába beépíteni az emberi értékeket :

"Az oktatás célja a jellem építése legyen!" 

Várunk mindenkit szeretettel !              

- Gunics Zsuzsa pedagógus, Egyetemi okleveles tréner a projekt vezetője

- Dr.Szilágyi Imre Klinikai Szak-Pszichológus, tanár

- Borák Betty pedagógus, Egyetemi okleveles Tréner 

- Kovács Béla alapító, Egyetemi okleveles tréner - Életviteli Tanácsadó Szakértő

Feltétel a minimum érettségi !

-Indulás:  

2021.márciusában és oktoberében is  a nagy érdeklődésre való tekintettel BUDAPESTEN ! 

OKTATÁSI IDŐ: -de.10.00 órától - 18.00 óráig.-

Beiratkozás:  10.00 órától - 11.00 óráig.Utána indul az oktató képzés azonnali hatállyal !

-Helye:   Budapest  - A nagy érdeklődésre való tekintettel, a pontos helyszin képlékeny.Értesítés emailban időben fog érkezni mindenki számára.

Oktatási hétvégék: - általában háromhetente szombat 

Jelentkezés: Gunics Zsuzsa pedagógusnál ,a projekt vezetőjénél  emailban:   alapvetoemberiertekek108@gmail.com

Részletek itt alul találhatók:

Az emberi értékek oktatása gyermekeinkért, a szebb jövőért, Földünk megóvásáért, a Földön élő fajok és vallások egységének megóvásáért és tiszteletéért, az emberek közötti önzetlen szeretet megvalósításáért.

A világon gyermekeinkkel együtt valósítsuk és éljük meg az erőszaknélküliséget és a békét.Gyermekeink a jövő nemzedéke ! 

Várjuk szeretettel !

 

 

 
  
 --------------------------------------------------------------
 A KÖZEL 25 ÉVE EREDMÉNYESEN A LEGJOBBAK KÖZÖTT LÉVŐ
 
 FELNŐTTKÉPZŐ INTÉZMÉNY A-----
 
 NEMZETKÖZI METAFIZIKAI AKADÉMIA-----RENDEZÉSÉBEN
 
 
 --------------------------------------------------------------
 
Ők sz első fecskék, akik elvégezték az emberi értékek oktatási programját sikeresen !
 
 
 
 
 AZ ALAPVETŐ EMBERI ÉRTÉKEK OKTATÁSI PROGRAMUNK CÉLJA, hogy a minden emberben benne rejlő, vele született értékeket,- mint Szeretet, Igazság, Helyes cselekedetek, Béke, Erőszak nélküliség- felszínre hozza, tudatosítsa.
 
 Oktatási módszerének alapvető sajátossága, hogy minden nemzet a saját kultúrájába beillesztve, hagyományait, történelmét, nemzeti sajátosságait beépítve fedezze fel az egyénben és a társadalomban rejlő erényeket.
 
 Az értékekkel való munka folyamatában állandósul a TUDATOSSÁG magas szintű alkalmazása. E nélkül sem a társismeret, sem a helyes döntéshozatal nem alakul ki, ami pedig a sikeres élet alapfeltétele.
 
 Örömmel látjuk, hogy az erények oktatása, erkölcstan valóban szerepel a NAT-ban (Nemzeti Alaptantervben), oktatási programokban, hittanban.
 Ez a módszer  kiegészíti az intézményi oktatást. Annyival ad még többet, hogy nem csak havi meghatározott óraszámban, hanem minden nap, minden témakörnél, oktatási tárgynál, tematikánál, vagy az élet bármely szegmensében sikeresen átadható és alkalmazható. (Lásd pl. Angliában, Zimbabwéban, Indiában az úgynevezett Csodaiskola működését hosszú-hosszú évek óta.)
 
 Az Alapvető Emberi Értékek módszere nem vallás és nem hittan.
 Viszont rámutat a vallások egységére, hiszen azok az erények, gondolatok, tanítások, melyeket kibontakoztat, minden vallásban megtalálhatóak.
 
 Nem vallás, hanem módszer, éppen ezért nagyon jól alkalmazható azoknál a személyeknél is, akik nem vallásosak, mert a módszer gyakorlása kiváló lehetőséget ad az emberi kapcsolatok és a kommunkiáció magas szintre emeléséhez.
 
 Korhoz nem kötött, hiszen egyetemességével az egészen kicsiktől minden korosztály számára aktuális és kiválóan alkalmazható.
 
 Egyetemes mind módszereiben, mind tanításaiban, hiszen világunkban minden emberben ugyanazok az érzések, értékek lelhetők fel és mindannyian ugyan annak a társadalmi és természeti környezetnek a részei vagyunk, benne az Egyben, az Egységben, egymással összefüggve, elválaszthatatlanul.
 
 
 
Az Alapvető Emberi Értékek Oktatási Program:
 ----------------------------------------------------------------
 
Oktatási Program A MAGYAR ÉS EURÓPAI NORMÁK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL
 
 Az Alapvető Emberi Értékek Oktatóinak képzése 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 AMIT, ELFOGADOTT  TANúSÍTVÁNY KIADÁSÁVAL IGAZOLJUK VIZSGA UTÁN !
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Az AEÉ oktatása ingyenes, MINDENKI SZÁMÁRA !
 
 Jegyzet: Minden tanfolyamon résztvevő CD-n megkapja az Alapvető Emberi Értékek oktatási program munkafüzetét, valamint a csoportvezetők kézikönyvét is. Így tudtuk legolcsóbban megoldani a jegyzet átadását. Mindenki maga oldja meg az anyag kinyomtatását, mivel a következő tanfolyami napon már ebből fogunk dolgozni. 
 
 Az oktatási program célja
 
 A program az alábbi fő célkitűzéseket tartalmazza:
 
 Az összefüggések felismerése a világ összes nagy vallásában fellelhető, Sathya Sai Baba által is gyakran említett Öt Alapvető Emberi Érték és az üzleti tapasztalataink révén felismert, az egészséges, életteli szervezetek és az egészséges, életteli egyéni és csoportos munka alapját képező értékek között.
 
 Azon tény feltárása, miszerint a spiritualitás (szellemiség, lelkiség) létfontosságú részét képezi az említett Alapvető Emberi Értékekkel összhangban történő életnek és munkának.
 
 Ezen elképzeléseket kiindulási pontként használva az Alapvető Emberi Értékek programja szándéka szerint segítséget nyújt a spirituális (szellemi, értelmi, lelki) beállítottságú személyeknek abban, hogy: 
 
 
 - mindenek előtt saját belső spirituális természetüknek megfelelően ismerjék fel önmagukat;
 
 
 - megismerjék saját spirituális látásmódjukat, amely a munka és az élet minden területén segítséget nyújt számukra;
 
 
 - megismerjék a spirituális természetük elválaszthatatlan alkotóelemeit képező Alapvető Emberi Értékeket;
 
 
 - kifejlesszék a gyakorlatban alkalmazott Emberi Értékek megnyilvánítására vonatkozó természetes képességeiket, és ebben másokat is segítsenek;
 
 
 - gondolataikat, szavaikat és tetteiket spirituális szemléletmódjuknak és az Alapvető Emberi Értékeknek megfelelő egységbe foglalják;
 
 
 - munkájukat a spirituális fejlődés színterévé tegyék, ugyanakkor e fejlődésnek munkájuk során is hasznát vegyék;
 
 
 - munkájukat ne dogmatikus, de nyitott, felvilágosult módon töltsék meg spirituális tudatosságukkal és az Alapvető Emberi Értékekkel.
 
 Mivel...
 
 - Mindannyian elsősorban spirituális lények vagyunk, lényünk nem csupán a testünkre korlátozódik.
 
 
 - Az isteni minőség emberi mivoltunk alapvető lényege, vagyis embernek lenni annyit tesz, mint spirituális lénynek lenni.
 
 
 - A spirituális értékek alapvető Emberi Értékek.
 
 
 - Kultúráktól függetlenül, minden spirituális tradícióban megtalálható az Öt Alapvető Emberi Érték.
 
 
 - Az Emberi Értékek spirituális lényege szerint „minden teremtett lényben ott lakozik az Isteni minőség”.
 
 
 - A spirituális fejlődés legfontosabb mutatója a gondolat, a szó és a tett tisztasága és egysége.
 
 
 - Mindennapi munkánk a spirituális fejlődés és a másoknak nyújtott önzetlen segítség fontos színtere.
 
 Az oktatók (csoportvezetők) tematikája
 
 ÁTTEKINTÉS
 
 1. Szándékok, célkitűzések és feladatok
 
 2. A csoportvezető feladatai
 
 A segítő feladatai
 
 A koordinátor feladatai
 
 3. Hogyan profitálhatunk legtöbbet a Csoportvezetők kézikönyvéből és az Önképző munkafüzetből?
 
 A CSOPORTFOGLALKOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE
 
 4. A csoportfoglalkozások típusai
 
 A csoportfoglalkozások előnyei
 
 A csoportfoglalkozások típusai, ajánlott ütemtervei és időbeosztásuk
 
 a.) A Tanulókör-foglalkozások javasolt ütemterve és időbeosztása 
 
 5. A csoportok létrehozása és a foglalkozások vezetése
 
 A csoportok méretének és összetételének meghatározása
 
 A meghívók és az információk kiosztása
 
 Az Önképző munkafüzetek és a Csoportvezetők kézikönyvének szétosztása
 
 Az előzetes, otthoni olvasnivalók és feladatok ismertetése
 
 A helyiség előkészítése
 
 A CSOPORTFOGLALKOZÁSOK LEBONYOLÍTÁSA
 
 6. A lebonyolítás irányelvei
 
 Mindig tartsd szem előtt spirituális tételedet
 
 a.) Tapasztalataidat és lelkesedésedet egyenrangú félként oszd meg a résztvevőkkel
 
 b.) Mindig hangsúlyozd ki az önvizsgálat fontosságát
 
 c.) A csoportos tanulás elősegítése
 
 d.) A csoportfoglalkozások kezdete
 
 e.) A gyakorlatok bemutatása, az élmények megosztásának elősegítése
 
 
 A csoport egészével történő munka
 
 
 Az alcsoportokkal történő munka
 
 
 A két módszer ötvözése
 
 
 Mit tegyünk, ha valamelyik résztvevő nem olvasta el előre a kijelölt egységet?
 
 Kérdések és válaszok
 
 
 Kerüld el a „szakértő” szerepét
 
 
 Ha a csoport leragad egy adott kérdés mellett
 
 f.) Egyszerű csoportdinamika
 
 
 Az egyének csoportmunkára késztetése
 
 
 A folyamatos, nyitott beszélgetés fenntartásának módszerei
 
 
 Bőbeszédű vagy hallgatag résztvevőkkel végzett munka
 
 g.) Lásd el saját jegyzeteiddel a Csoportvezetők kézikönyvét
 
 7. Az egyes gyakorlatok levezénylésére vonatkozó irányelvek
 
 
 Általános irányelvek
 
 
 Az I. kötet áttekintése, Bevezető, Az Első egység bevezetése (Első egység)
 
 
 Megnyitó és beköszöntő (Második, Harmadik egység)
 
 
 1. gyakorlat: Befelé fordulás, az inspiratív idézeteken történő elmélkedés
 
 
 2. gyakorlat: A spirituális minőségekkel való feltöltődés
 
 
 3. gyakorlat: A Kulcsmotívum megismerése
 
 
 4. gyakorlat: A Kulcsmotívum személyre szabása
 
 
 5. gyakorlat: A Kulcsmotívum megélése
 
 
 6. gyakorlat: A problémák és fenntartások feltárása
 
 
 7. gyakorlat: A személyes erő növelése
 
 
 8. gyakorlat: Az új helyzetek
 
 
 9. gyakorlat: A szándék kifejezésre juttatása 
 
 8. A Munkafüzet kiegészítése
 
 EGYEBEK
 
 „A” függelék: Az egyéb csoportfoglalkozások javasolt ütemterve és időbeosztása
 
 
 Egyetemi típusú kurzusok
 
 
 Szeminárium-foglalkozások
 
 
 Pohárköszöntő-jellegű foglalkozások
 
 „B” függelék: Javaslat arra az esetre, ha a résztvevő nem olvasta el előzetesen a kijelölt egységet, és nem válaszolta meg az önvizsgálati kérdéseket
 
 
 Levél a résztvevőhöz 
 
 „C” függelék: Az értékelő űrlap és a résztvevők visszajelzései 
 ------------------------------
 
 VÁRJUK SZERETETTEL JELENTKEZÉSÉT !      
KOVÁCS BÉLA ALAPÍTÓ
 
 Jelentkezés és információk:
 
Gunics Zsuzsa pedagógus projektvezetőnél.
 
 Emailban:    alapvetoemberiertekek108@gmail.com 
 
 

SZAKMAI ÉS MÉDIA KAPCSOLATAINK

FELIRATKOZÁS HÍRLEVELÜNKRE

Feliratkozás hírlevelünkre és ingyenes anyagaink letöltése itt: salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl92525/ns174237/subscribe.html

VÁRJUK SZERETETTEL ISKOLÁNKBA !